פלינדרום מחומש

פלינדרום מחומש

זהו פלינדרום שניתן לקרוא אותו מחמישה כיוונים
מימין לשמאל,משמראל לימין,מלמעלה למטה,מלמטה
למעלה ועוד..
פ ר ש נ ו
ר ע ב ת נ
ש ב ד ב ש
נ ת ב ע ר
ו נ ש ר פ

 

השארת תגובה